AED in buitengebied overhandigd aan stichting “Hartslag voor Nederweert”

Written by: Luke Hekers

De bewoners van de Karissteeg en Lage Kuilen hebben samen een AED gekocht. Om ervoor te zorgen dat deze ook goed gebruikt kan worden (indien nodig) werd er gekeken naar een aanvulling van vrijwilligers.

Hartslag voor Nederweert AED

Nu er een groot aantal vrijwilligers binnen dit gebied aangemeld zijn werd de AED aangeboden aan de stichting “Hartslag voor Nederweert”, die zullen zorgen voor het onderhoud. Daarnaast worden nieuwe vrijwilligers via de stichting worden opgeleid. (er zijn nooit te veel vrijwilligers, zeker niet in het buitengebied). De stichting is zeer blij met deze iniatitieven. De AED werd door Liesbeth Arkesteijn samen met enkele vrijwilligers aangeboden aan Annelies Terium bestuurslid van ‘Hartslag voor Nederweert’.


  • Op donderdag 20 november is er om 19.30 uur een informatie-avond in het schutterslokaal H.B.S. Wilhelmina, Pastoor Vullersstraat 38a te Ospel.
  • Op maandag 8 december wordt er een basiscursus gegeven bij Café de Schans te Budschop.

 

Voor de herhalingsles van donderdagavond 6 november aanvang 19:00 uur zijn nog enkele plaatsen vrij. U kunt zich nog aanmelden !!!
 

 

Bron:  www.Nederweert24.nl