Nieuws

Informatieavond Hartslag voor Nederweert

Op woensdag 11 oktober organiseert Hartslag voor Nederweert een informatieavond in de kantine van SV Leveroy, Graanmolen 4 Leveroy. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven door amulance zorg Limburg, over het reanimatie oproepsysteem en kunnen vrijwilligers zich aanmelden voor het landelijk oproepsysteem Hartslagnu.nl

Doe mee voor een AED

In Nederweert-Eind loopt momenteel een crowdfunding voor het vervangen van enkele AED`s in Nederweert-Eind. Veel inwoners hebben inmiddels gedoneerd, maar ook de Seniorenvereniging in Nederweert-Eind heeft zich geroepen gevoeld om hun steentje bij te dragen en zien het belang van donatie zeker in. Er is €1,20 per lid gedoneerd. Zij hopen dat hun initiatief andere verenigingen of inwoners aanzet tot donatie. De stichting Hartslag voor Nederweert wil dan ook de Seniorenvereniging hartelijk bedanken voor de mooie gift. Inwoners van Nederweert-Eind kunnen nog altijd hun bijdrage storten op rekeningnummer NL23 RABO 0140 0042 03 t.n.v. Stichting Hartslag voor Nederweert o.v.v. Donatie AED Nederweert-Eind.

Smolenaers Constructie en Plaatwerk BV koopt AED

Smolenaers Constructie en Plaatwerk BV heeft een AED gekocht en deze aangemeld bij het landelijk oproepsysteem van Hartslagnu.nl. Antoine Hekers en Annelies Terium van de stichting ‘Hartslag voor Nederweert’ hebben Harm Vlassak (BHV-er bij Smolenaers Constructie en Plaatwerk bv) bedankt voor dit geweldig initiatief. De stichting zal zorgen voor onderhoud en service wanneer de AED ingezet wordt bij een reanimatie. Door het aanmelden van deze AED bij het landelijk oproepsysteem van hartslagnu.nl kan deze worden ingezet bij een reanimatieoproep in de buurt.

Hartslag voor Nederweert ontvangt cheque van studenten Gilde Opleidingen Weert

Eerstejaars studenten van de Gilde Opleidingen (Retail & Sales Management) in Weert hebben een project uitgevoerd, waarbij geld opgehaald moest worden voor een goed doel, dat zij zelf uitgekozen hebben. Een van deze goede doelen is de stichting Hartslag voor Nederweert. Middels het verkopen van zelfgebakken wafels hebben zij een mooi bedrag van €452,- kunnen aanbieden aan de stichting. Op donderdag 26 Januari mochten namens de stichting Hartslag voor Nederweert Antoine Hekers en Marian Wijen de cheque in ontvangst nemen. Zij bedankten de studenten hartelijk voor dit mooie gebaar!

CVH Design koopt AED

Chris van Hugten van CVH Design, Winnerstraat 109 heeft een AED gekocht en deze aangemeld bij het landelijk oproepsysteem van Hartslagnu.nl. Antoine Hekers en Annelies Terium van de stichting ‘Hartslag voor Nederweert’ hebben Chris van Hugten bedankt voor dit geweldig initiatief. De stichting zal zorgen voor onderhoud en service wanneer de AED ingezet wordt bij een reanimatie. Door het aanmelden van deze AED bij het landelijk oproepsysteem van hartslagnu.nl kan deze worden ingezet bij een reanimatieoproep in de buurt.

Burgerhulpverlener netwerk niet meer dekkend

Reanimatieoproepsysteem Hartslagnu is veel vrijwilligers kwijt. Net als in de rest van het land, zien we ook in Nederweert na de corona-periode een schrikbarende terugloop van burgerhulpverleners. Hierdoor is ons netwerk niet meer dekkend. Wij maken ons grote zorgen en doen daarom deze dringende oproep: Aan iedereen die in afgelopen jaar/jaren geen herhalingsles meer heeft gevolgd. Er zijn nieuwe datums voor herhalingslessen!!! Aan iedereen die in afgelopen jaar/jaren een herhalingsles heeft gevolgd, maar vergeten is om zijn gegevens aan te passen en daardoor niet meer opgeroepen wordt. (denk ook aan het aanpassen van telefoonnummer of mailadres i.v.m. bereikbaarheid) Aan iedereen die al vaker heeft gedacht om zich aan te sluiten bij het landelijk reanimatie oproepsysteem. Er zijn nieuwe datums voor informatie avonden. Je bent van harte welkom! Neem voor meer informatie contact op via info@hartslagvoornederweert.nl

Nieuwe AED bij Café ’t Verschil in Nederweert-Eind dankzij stichting GHWF

Wij zijn de Stichting Gries Hej WindFonds ontzettend dankbaar voor de donatie van een AED, welke aan vervanging toe was. Deze AED hangt op de gevel van Café ’t Verschil aan het Pastoor Maesplein in Nederweert-Eind. Dhr. Jos Thijssen heeft namens de Stichting Gries Hej WindFonds de AED overgedragen aan Marian Wijen van de stichting Hartslag voor Nederweert. Hiermee levert de Stichting GHWF een bijdrage tot de realisatie en het in stand houden van een dekkend netwerk van AED`s met name in Nederweert-Eind.

Cheque ontvangen namens de Rabobank

Namens de Rabobank is er een cheque uitgereikt aan de Stichting Hartslag voor Nederweert. Hiermee levert de Rabobank een bijdrage aan de realisatie van een dekkend netwerk van vrijwilligers en AED`s. Wij bedanken de initiatiefnemer en de Rabobank voor deze mooie donatie.

Rabo Clubsupport

Dankzij jullie stemmen in de Rabo ClubSupport campagne hebben wij het mooie bedrag van € 422,05 ontvangen. Heel erg bedankt voor al jullie stemmen!

Gulle gever schenkt AED

Nederweert is weer een stukje veiliger geworden! Buurtschap Schoor heeft sinds kort een nieuwe AED waardoor er een betere dekking is gerealiseerd. Hartslag voor Nederweert is de gulle gever heel dankbaar.

Bij Kampeerderij de kaaienwaaier in Ospel hangt een AED

Kampeerderij de Kaaienwaaier op Waatskamp 19 heeft een AED gekocht toen ze vorig jaar de camping overgenomen hebben. Deze hebben ze aangemeld bij het landelijk oproepsysteem van Hartslagnu.nl. Marian Wijen en Annelies Terium van de stichting ‘Hartslag voor Nederweert’ hebben Miranda en Debby bedankt voor dit geweldig initiatief.

Informatie-avond Hartslag voor Nederweert, ‘Als elke seconde telt’

In de gemeente Nederweert hangen 52 AED’s die ingezet kunnen worden bij een reanimatie oproep maar hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Veel vrijwilligers..Vandaar dat wij deze informatie extra onder de aandacht willen brengen. [KLIK OP DE TITEL OM HET VOLLEDIGE ARTIKEL TE OPENEN]

AED Bredeweg Nederweert verplaatst

De AED van de Bredeweg heeft een nieuwe plek gekregen. De AED hangt nu aan het schuurtje bij Bredeweg 8. Goed bereikbaar op de splitsing Bredeweg en Kerneel. Aangesloten vrijwilligers krijgen bij een reanimatie een oproep met daarbij het adres waar de AED hangt maar voor iedereen die aangesloten zijn als burgerhulpverlener bij Hartslagnu is het goed om komende dagen even langs te wandelen zodat je weet waar de AED hangt.

Geldigheid reanimatiecertificaat

Voorlopig kunnen we nog geen reanimatieherhalingslessen aanbieden. Het reanimatiecertificaat blijft geldig en mensen die aangesloten zijn bij het reanimatieoproepsysteem zullen dan ook gewoon opgeroepen worden. Voor de mensen die de herhalingslessen volgen en daarbij een certificaat ontvangen (denk aan BHV-ers) gaat er één en ander veranderen in het nieuwe jaar. We hebben in dit artikel de informatie van HartslagNu op een rijtje gezet. Mochten er nog vragen zijn, mail dan gerust met Hartslag voor Nederweert via info@hartslagvoornederweert.nl

AED op De Kerneel aangeboden aan stichting Hartslag voor Nederweert

Nederweert is weer een stukje veiliger geworden! Buurtschap de Kerneel heeft sinds zaterdagochtend een eigen buurt-AED waardoor er een betere dekking is gerealiseerd.

Tussenstand Jan Linders Fonds

De opbrengst van het Jan Linders Fonds in de eerste helft van 2019 bedraagt € 396,--. Hartslag voor Nederweert is het goede doel van Jan Linders Nederweert in 2019. De opbrengst is voor de organisatie van (basis)cursussen en onderhoud of vervanging van de AED's.

Geslaagde vrijwilligersavond

Ruim 50 burgerhulpverleners en belangstellenden kwamen maandagavond 5 november naar de Dorpsherberg voor een tweejaarlijkse vrijwilligersavond. De aanwezigen kijken terug op een geslaagde avond. Tijdens deze avond vertelde het bestuur wat er tot nu toe bereikt is en wat de plannen zijn voor de komende jaren.

Sponsorcampagne Rabobank Samen Sterker 2017.

Het bestuur van St. Hartslag voor Nederweert dankt een ieder die een stem, meerdere stemmen heeft uitgebracht op Hartslag voor Nederweert heel hartelijk. Fantastisch dat jullie met zovelen op Hartslag voor Nederweert gestemd hebben.

Hartverwarmend Gemeentecompliment

De Stichting Hartslag voor Nederweert is blij verrast dat zij is voorgedragen voor het gemeentecompliment 2017 en dat het gemeentebestuur heeft besloten om dit Gemeente compliment tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari aan Hartslag voor Nederweert uit te reiken. Op 25 augustus 2013 tijdens het overhandigen van 8 AED’s aan de Gemeente die door burgers, bedrijven en verenigingen waren aangeschaft voor het project Hart voor Nederweert, ontstond spontaan het idee om deze Stichting op te richten met als doel het Project Hart voor Nederweert dat al vanaf 2008 onder leiding van de Gemeente liep, over te nemen. Het project had inmiddels gezorgd voor een netwerk van 70 burgerhulpverleners en 12 AED’s in de dorpskernen van onze Gemeente.

Bestel uw beademingsmasker

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om via onze stichting beademingsmaskers te bestellen. Dit is een speciaal masker dat gebruikt kan worden tijdens een reanimatie en voorkomt rechtstreeks contact tussen uw mond en die van het slachtoffer tijdens mond op mond beademing. De kosten zullen ongeveer 10 euro bedragen. Heb je interesse, laat dit dan weten via info@hartslagvoornederweert.nl

Samen Sterker!

Wij danken iedereen die ons een warm HART heeft toegedragen tijdens Rabobank Samen Sterker. De 125 ontvangen stemmen leveren de stichting €381,25 op. Van 14 tot en met 23 oktober vond de stemperiode plaats van Rabobank Samen Sterker 2015. De leden van Rabobank Weerterland en Cranendonck zijn massaal in actie gekomen. Meer dan 6.568 leden brachten hun stem uit en verdeelden € 100.000,00 over 409 verenigingen en stichtingen voor Rabobank Samen Sterker. Wij hebben een geweldig bedrag ontvangen dat we besteden aan onderhoud van AED's en het aanbieden van reanimatiecursussen. Zo proberen we de overlevingskans bij een hartstilstand aanzienlijk te vergroten. Wij danken iedereen die op ons gestemd heeft voor deze hartverwarmende steun.

Burgerhulpverlener, heb jij de HartslagNu app al gedownload?

Op 25 september 2015, tijdens de 10e reanimatie-estafette in Sittard-Geleen is door mevrouw Marleen van Rijnsbergen, Gedeputeerde Werk en Welzijn van de Provincie Limburg officieel de HartslagNu App gelanceerd. Voorlopig is de App alleen voor inwoners van Limburg te downloaden, medio oktober voor de overige regio’s in Nederland.

Rabobank Samen Sterker. Stem op Hartslag voor Nederweert!

Rabobank Weerterland en Cranendonck draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij Rabobank Samen Sterker. Rabobank Weerterland en Cranendonck stelt hiervoor € 100.000,- beschikbaar. Ook Hartslag voor Nederweert doet mee!

34e AED voor Buurtvereniging "Onder Ons"

Tijdens een gezellige brunch van buurtvereniging “Onder Ons” uit Ospel heeft Edwin Dirks zondagmiddag een AED voor hun buurt officieel overhandigd aan de stichting Hartslag voor Nederweert. Met deze 34e AED is de dekking in het buitengebied van de gemeente Nederweert weer een stukje verbeterd.

Voetbalclubs Gemeente Nederweert steunen Hartslag voor Nederweert.

Als je tegenwoordig de voetbalvelden oploopt van de Gemeente Nederweert, kijk dan eens goed rond of je het sponsorbord ziet van “Hartslag voor Nederweert”.

12>