Over ons

De doelstelling van de Stichting 'Hartslag voor Nederweert' is:

Het realiseren van een dekkend netwerk van vrijwilligers en externe defibrillatoren (AED’s), binnen het grondgebied van de gemeente Nederweert, waardoor bij 112-meldingen van hartcirculatieproblemen op zo snel mogelijke wijze vrijwilligers kunnen worden ingezet voor reanimatie.

 

De Stichting 'Hartslag voor Nederweert' heeft de taken en activiteiten die met dit doel samenhangen sinds febuari 2014 overgenomen van de gemeente Nederweert.

 

Het initiatief voor de Stichting is ontstaan bij de Dorpsherberg in Ospel waar in augustus 2013 acht AED’s overhandigd werden aan de gemeenschap. De aanschaf van deze AED’s is mogelijk gemaakt door inzet van zowel vrijwilligers als de gemeente en door donaties van particulieren en bedrijven in de gemeente Nederweert. Er zijn veel vrijwilligers geworven die op een 'HartslagNu' oproep kunnen reageren om een persoon te reanimeren of een AED  in te zetten. Daarnaast hebben zich AED beheerders aangemeld die het beheer van de AED’s verzorgen. Een groot succes en een uitstekende basis die met behulp van de Stichting Hartslag voor Nederweert kan worden voortgezet.