Hartverwarmend Gemeentecompliment

Written by: Luke Hekers

Beste mensen,

 

De Stichting Hartslag voor Nederweert is blij verrast dat zij is voorgedragen voor het gemeentecompliment 2017 en dat het gemeentebestuur heeft besloten om dit Gemeente compliment tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari aan Hartslag voor Nederweert uit te reiken.

 

Naam

 

Op 25 augustus 2013 tijdens het overhandigen van 8 AED’s aan de Gemeente  die door burgers, bedrijven en verenigingen waren aangeschaft voor het project Hart voor Nederweert,  ontstond spontaan het idee om deze Stichting op te richten met als doel het Project Hart voor Nederweert dat al vanaf 2008 onder leiding van de Gemeente liep, over te nemen. Het project had inmiddels gezorgd voor een netwerk van 70 burgerhulpverleners en 12 AED’s in de dorpskernen van onze Gemeente.

 

Doordat vele burgers de noodzaak van het Project inzagen kreeg de stichting van alle kanten hulp, er diende zich nieuwe vrijwilligers aan, er kwamen initiatieven van bedrijven, verenigingen en burgers om een AED aan te schaffen en ter beschikking te stellen aan Hartslag Voor Nederweert. Een goed voorbeeld van burgerparticipatie.

 

We hebben hierdoor samen met de burgers van Nederweert ervoor kunnen zorgen dat er inmiddels 37 AED’s hangen verspreid over de Gemeente. Er hebben zich in Nederweert al meer dan 300 mensen aangemeld als burgerhulpverlener, in het landelijke systeem HartslagNu .

 

Dit alles heeft eraan bijgedragen dat er al enkele tientallen slachtoffers van een hartstilstand binnen onze gemeente zijn gered. Daarom willen wij,  Stichting Hartslag voor Nederweert dit compliment delen met al de burgerhulpverleners maar ook met  de bedrijven,  verenigingen en burgers van Nederweert die er samen voor zorgen dat Nederweert, 7 dagen in de week, 24 uur per dag, HARTVEILIG IS.

 

Aan de burgers van de Gemeente Nederweert zou ik willen vragen, als je nog geen burgerhulpverlener bent, of heb je een AED  die niet is aangemeld, meld je dan aan. Want er kan ook in uw omgeving een slachtoffer met een hartstilstand vallen.

 

Als je iemand op deze manier kunt helpen, waarom zou je dat dan niet doen.

 

We zijn ervan overtuigd dat we samen met de inwoners van Nederweert er nog vele jaren voor kunnen zorgen dat onze Gemeente Hartveilig blijft.

 

En aan het gemeentebestuur namens iedereen, bedankt voor dit Hartverwarmend compliment.

 

Antoine Hekers

Voorzitter Stichting Hartslag voor Nederweert